25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #18

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I wanted to use my ornament die once again and combine glitter and pattern paper. I think they look great especially combined with this amazing sentiment stamp from Najlepši par.

Ponovno sem želela uporabiti rezalno šablono okraska in danes sem kombinirala vzorčast in bleščeč papir. Mislim, da so izpadli precej lepo, sploh v kombinaciji s tem čudovitim voščilom Najlepšega para. 
Today I used glitter to "hang" my ornaments instead of string or ribbon. That eliminated "problem" of hiding extra string or ribbon and it also looks nice :)

Danes sem uporabila kar bleščice, da sem "obesila" obeske namesto vrvice ali traku. S tem sem se izognila "problemu" skrivanja odvečne vrbvice ali traku, pa še lepo zgleda :) 
Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

Voščilnici dodajam v decembrsko galerijo Najlepšega para.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #17

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni!

I couldn't resist making more ornaments cards using this die. It's super fast and I love the effect.
Nisem se mogla upreti novemu setu voščilnic z ornamenti, saj je s to rezalno šablono res hitro in enostavno. 
I'm really into classic Christmas this year. Have you notice that? :)
Očitno me je letos zagrabil klasičen božič. Ste opazili? :)

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Zadnjo voščilnico dodajam v decembrsko galerijo Najlepšega para.

Challenge me a Christmas Card with Michelle LuptonHello everyone!

Lepo pozdravljeni!

My friend Michelle Lupton has a series Challenge me a Christmas Card going on challenging other crafters with a Christmas card with special design element. Our challenge for today was Michelle blue. Michelle's explenation: what my workmates call the colour I wear almost every day - it's a royal blue/lapis/cobalt blue kinda colour. So I made a blue card :)
Moja prijateljica Michelle Lupton v novembru in decembru gosti serijo Challenge me a Christmas Card, kjer z ostalimi ustvarjalci hkrati objavi praznično voščilnico z določenim skupnim elementom, ki je že vnaprej določen in enak za obe. Najin današnji izziv je Michelle modra. Glede na njeno razlago je to modra barva, kot so jo poimenovali njeni sodelavci, saj jo obleče skoraj vsak dan. Barva je nekakšna mešanica kraljevsko modre, lapis in kobalt modre barve. Torej sem naredila modro voščilnico :)

I have this paper piecing die for ornaments and so I hung three of a blue ribbon and built them from three blue glitter papers. I hope the darkest blue is the right one (my interpretation), but Michelle will be the judge. 

Imam rezalno šablono za ornamente, ki omogoča sestavljanje različnih papirjev skupaj. Uporabila sem tri odtenke bleščečega modrega papirja in ornamente obesila na trak. Upam, da je temno moder odtenek pravi, ampak pravi sodnik bo kar Michelle.  

You can see Michelle's car over at her blog

Michelleino voščilnico lahko vidite na njenem blogu

Thank you for coming over and have a great day! 

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Voščilnico dodajam v decembrsko galerijo Najlepšega para.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja # 15

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

And December is here! How did that happen? :O Using felt I made a garland card for today. I decorated it with poinsettias and gold rhinestones. I love the 3D effect felt has and the soft filling.
In december je tukaj. Kako se je pa to zgodilo? :O Ponovno sem uporabila filc in z njim naredila okrasno verigo z božičnimi zvezdami. Uporabila sem še zlate draguljčke za prazničen lesk. Resnično mi je všeč 3D učinek filca in mehkoba voščilnice. 

Thank you for coming and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan!
I'm entering this card into Simon Says Wednesday Anything Goes Challenge.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #14

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I wanted to use felt again and I loved the fake wood panel from my previous card so I combined that. I also used felt for the sentiment and I found out that the easiest way to glue felt is using double sided tape on the back before you die cut it :) Noted for next time.
Želela sem ponovno uporabiti filc in zelo mi je bil všeč videz vhodnih vrat od zadnjič, zato sem danes oboje združila. Tudi za voščilo sem uporabila filc in ugotovila, da je najlažji način lepljenja filca dvostranski lepilni trak na zadnji strani preden začneš rezanje :) Si bom zapomnila za naslednjič. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Voščilnico dodajam v novembrsko galerijo Najlepšega para in v Malo šolo prazničnega ustvarjanja.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #13

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

Today's wreath is made with felt. I don't know if I ever made something out of felt on my cards. It made a perfect material for wreath with poinsettias.
Današnji venček sem naredila iz filca. Ne spomnim se, da bi dejansko kdaj že uporabila filc na svoji voščilnici, je pa idealen material za venček z božičnimi zvezdami. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 


25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #12


Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

Today's cards look quite different at the first glance, but they have a few things in common.

Na prvi pogled sta današnji voščilnici zelo različni, vendar imata kar nekaj skupnih elementov. 
I die cut the same die as yesterday from vellum and pattern paper. I also stamped poinsettia like flowers from my new stamp set from Najlepši par and the cut them out.

Izrezala sem dva venčka z isto šablono, kot včeraj, enega iz paus papirja in drugega iz vzorčastega papirja. Božične zvezde iz novega seta Najlepšega para sem odtisnila in jih izrezala. 
First one is glued directly on the card base and sentiment stamped with red ink. I wanted to make fake wood panel for the second one (I scored a piece of cardstock and then swiped ink pads over that) to make it seem like the wreath in hung on the front door. That is why I also added the sentiment in the middle and as a banner over top.
Prva venčka sta prilepljena direktno na osnovo in prav tako je voščilo odtisnjeno z rdečo blazinico na osnovo. Pri drugi pa sem želela narediti vtis, kot da venček visi na vhodnih vratih in sem tako naredila karton z videzom lesenih desk (narejeni utori in blazinice potegnjene preko). Voščilo sem tako tudi "obesila" na sredino in spodnji del. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Voščilnici dodajam v galerijo Najlepšega para in Malo šolo prazničnega ustvarjanja

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja #11

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

Every year I make a few cards with Christmas wreaths and this year is no exception.

Vsako leto naredim vsaj nekaj voščilnic z božičnimi venčki in letošnje leto ni nobena izjema. 
I love my new wreath die and I had to use it. I combined it with gold stars to make it super 3D and sentiment from Najlepši par in gold glitter paper. Red Liquid Pearls just make it a bit more Christmas inspired.
Obožujem svojo novo rezalno šablono venčka in morala sem jo uporabiti. Danes sem izrezek obogatila z zlatimi zvezdicami za zelo 3D voščilnico in dodala voščilo Najlepšega para izrezanega iz zlatega bleščečega papirja. Dodala sem še nekaj pikic z rdečimi Liquid Pearls za bolj božično vzdušje. 
Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Voščilnici dodajam v galerijo Najlepšega para in Malo šolo prazničnega ustvarjanja.

25 Days of Joy / 25 Dni Veselja # 10

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I used Gansai Tambi watercolours on Wednesday but today I used Yasutomo Pearlescent watercolours today. They are very afordable and make a great effect.

V sredo sem uporabila Gansai Tambi akvarele, danes pa Yasutomo Pearlescent vodene barve. Izjemno ekonomična varianta in super efekt.

I made two cards and used gold and copper paper for the background and sentiments from Najlepši par.

Naredila sem dve voščilnici z zlatim in bronastim papirjem za ozadje in voščila Najlepšega para
Thank you for coming over and have a great shopping weekend!

Hvala za obisk in želim vam uspešen šoping vikend! 
Voščilnici dodajam v novembrsko galerijo Najlepšega para.

25 Days of Joy/25 Dni Veselja #9

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I made another Christmas ornaments set of cards using some masking, Gansai Tambi, Perfect Pearls and glitter paper.
Tudi danes imam za vas set voščilnic z ornamenti, pri katerih sem uporabil nekaj maskiranja, Gansai Tambi akvarele, Perfect Pearls sprej in bleščeč papir. 


I used a long strip of water colour paper and stamped the ornaments with some masking all over. I coloured them using Gansai Tambi watercolours and then sprayed them with Perfect Pearls mist.
Na dolg kos akvarelnega papirja sem odtisnila ornamente z nekaj maskiranja, jih pobarvala z Gansai Tambi barvami in vse skupaj posprejala s Perfect Pearls. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam čudovit dan!


CASE a designer #2

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

With A Blog Named Hero challenge in mind I'm CASEing Jessica Frost-Ballas. This is the card that inspired me.
 Glede na izziv na A Blog Named Hero bo moj navdih Jessica Frost-Ballas. To je voščilnica, ki me je navdihnila.
I used the same technique of watercolouring with Distress Ink and the stamping a background stamp with water on top of that. I used the Haxagon background stamp from Hero Arts.
Uporabila sem enako tehniko, saj sem pobarvala akvarelni papir z Distress blazinicami in nato z mokro štampiljko "odtisnila" vzorec. Uporabila sem Hero Arts Hexagon background štampiljko.
Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 

I'm entering this cards into A Blog Named Hero challenge Copy a Designer and gallery over at Najlepši par.

25 Days Of Joy / 25 Dni Veselja #8

Hello everyone!

Lepo pozdravljeni! 

I have a set of three cards using a new stamp to me from Najlepši par. I used Gansai Tambi watercolours.
Danes sem naredila set treh voščilnic z novimi štampiljkami Najlepšega para. Uporabila sem Gansai Tambi akvarelne barve. 
I used three different outlines. First is with a black ink (Versafine), second is silver embossing powder and third is made with white embossing powder.
Uporabila sem tri različne medije odtisa. Prvi je črn (Versafine blazinica), druga je narejena s srebrnim embosirnim prahom, tretja pa z belim. 

Thank you for coming over and have a great day!

Hvala za obisk in želim vam super dan! 
Voščilnice dodajam v galerijo Najlepšega para za mesec november.